Naczynia

banquet table with dishware and wineglasses near bunches of flowers

Porcelana w Polsce

W pięknym wierszu „Piosenka o porcelanie” Czesława Miłosza padają pamiętne słowa „Niczego mi proszę pana tak nie żal jak porcelany”, […]